Velkommen til Arom-dekor Kemi AB

Arom-dekor Kemi er en av de ledende leverandørene i Norden av AdBlue®, spylevæske, glykol/frostvæske og kjemikalier
til vedlikehold av kjøretøyer og generell rengjøring. Arom-dekor Kemi tilbyr også et bredt sortiment av
spesialkjemikalier til forskjellige formål.